Make your own free website on Tripod.com

Prácticas del Idioma Inglés I

Home
About Us
Contact Us

worldwe.gif

Notas de de Prácticas del Idioma Inglés I Sección 13 Bitmap
 
Alumno Primera Escrita 15% 1ra entrevista 15% 2do escrito 20% Unidad 11-12 (0ral). 20% Entrevista final 30% Total 2do corte Total 1er Corte Definitiva
Sandoval Julio 14 2,1 18 2,7 14 2,8 18 3,6 18 5,4 16,6 13,7 15,15
Tovar Dubraska 12 1,8 8 1,2 12 2,4 11 2,2 11 3,3 10,9 9,3 10,1
Matos Maryory 11 1,65 8 1,2 9 1,8 8 1,6 8 2,4 8,65 8,45 8,55
Hernandez María   + RAE 16 2,4 15 2,25 11 2,2 18 3,6 18 5,4 15,85 12,45 14,15
Villamizar Maikol 12 1,8 11 1,65 9 1,8 8 1,6 8 2,4 9,25 7,6 8,425
Cobis Roselyn  + RAE 13 1,95 17 2,55 16 3,2 19 3,8 19 5,7 17,2 16 16,6
Obregón Marinés   0 17 2,55   0 19 3,8 20 6 12,35 16,2 14,275
García Francis 12 1,8 9 1,35 11 2,2 0 0 0 0 5,35 11,9 8,625
Visbal Scarlett 15 2,25 11 1,65 13 2,6 16 3,2 17 5,1 14,8 13,65 14,225
Orozco David 15 2,25 9 1,35 13 2,6 15 3 15 4,5 13,7 10,35 12,025
Velásquez Johanna 15 2,25 9 1,35 11 2,2 14 2,8 15 4,5 13,1 10,35 11,725
Melendez Diely 12 1,8 15 2,25 14 2,8 15 3 17 5,1 14,95 13,2 14,075
Avellones Wilmarys +RAE 16 2,4 13 1,95 17 3,4 17 3,4 17 5,1 16,25 12,95 14,6
Valera Mayela 15 2,25 10 1,5 11 2,2 15 3 15 4,5 13,45 12,45 12,95
Bolívar Luis 9 1,35 13 1,95 9 1,8 11 2,2 11 3,3 10,6 11,6 11,1
Meléndez Diorismar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,25 2,625
Zapiaín Mervi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,25 0,625

The students that have the "+RAE" sign, please add 1 point to the final grade.

All the Módulo grades will be given to section 13 and 14 on Tuesday at 10:30.